GİS KANAMASI

ACİL SERVİSTE HASTAYA YAKLAŞIM GİS KANAMASI

Tüm kanamalarda olduğu gibi hemen hastanın tansiyon, nabız gibi vital bulgularına hemogramına bakılmalı ve öncelikle bunlar stabil halde tutulmalıdır. Ciddi bir kanama varsa damaryolu açıp mümkünse kolloid, olmazsa ringer laktat takılarak hasta hemen sevk edilmelidir.


Durum bu kadar acil değilse genel değerlendirme yapılabilir.


GİS kanaması ağızdansa yani hematemez ise öncelikle bu kanın tam olarak nerden geldiğinden emin olunmalıdır. Burundan da, akciğerden de, boğazdan da, mideden de gelebilir. Hasta çok kustuktan sonra biraz kan geldi diyorsa özofagustaki mukozanın kusma nedeniyle hasarlanması sonucu kanama olmuş olabilir (mallory weiss).


Mümkünse nazogastrik sonda takılarak midedeki kan durumuna bakılabilir. Sondayla mideye sıvı verilip tekrar çekilir. Eğer kan varsa kanama GİS’ten kaynaklanıyordur. Mide yıkama işlemi arka arkaya birkaç kez yapılarak kanamanın aktif olarak devam edip etmediğine karar verilir. Sıvının rengi gittikçe açılıyorsa kanama durmuş demektir, renk hep aynıysa kanama aktif olarak devam ediyor demektir, hasta hemen sevk edilmelidir. Aslında her iki durumda da GİS kanaması veya şüphesi olan tüm hastalar sevk edilmelidir, nasogastrik sonda sadece durumun ciddiyetine karar vermemizi sağlar. Zorunlu bir basamak değildir ilçe acillerinde.
Kanama eğer üst GİS’tense ve çok fazlaysa sindirilir ve melena haline gelir, yani melena varlığı üst GİS kanaması olduğunu ve miktarının fazla olduğunu gösterir, hasta hemen sevk edilmelidir.


Kanama anüsten, parlak kırmızı, damla damla ve genelde defekasyondan sonra oluyorsa (hematokezya) hemoroide bağlıdır. Hastanın genelde kabızlığı da vardır. Çok şiddetli kanama ise sevk edilir. Şiddetli değilse gerekli reçete verilerek genel cerrahi polikliniğine yönlendirilir.


Ömer Faruk Kartal

12 Hedeftus Gönderiler

Yorumlar