BİLİNÇ BULANIKLIĞI

ACİL SERVİSTE HASTAYA YAKLAŞIM BİLİNÇ BULANIKLIĞI

Hastada tansiyon, kan şekeri, EKG görülmeli, nörolojik muayene yapılmalıdır. Bunları yapacak zaman pek yok ise hastanın durumu ciddi ise hemen ampirik olarak puşe dekstroz (örn: 50 ml %20’lik dekstroz) yapılmalı, oksijen takılmalı, nalokson (0,4 – 0,8 mg yani 1 – 2 amp nalokson IV olarak) yapılmalıdır.


Nalokson narkotik analjeziklerin (örn: morfin) antidotudur. Hasta böyle bir ilaç kullanımına bağlı bilinç kaybı yaşamışsa nalokson sayesinde düzelebilir. Narkotik aşırı dozunda pupillerde ileri derecede myozis olur.


Tüm bunlara rağmen düzelme olmazsa CPR şartları hazırlanmalı ve hasta damaryolu açık bir şekilde hemen sevk edilmelidir.
Bunlar dışında bilinç problemi olan hastalarda nörolojik muayenede anormallik lateralizan bulgu saptanırsa hemen sevk edilmelidir.


Hastada bradikardi varsa nabız 40’ın altına inmişse 2 amp atropin yapılır.


Eğer bir bebek uzun süre ağladıktan sonra morarak bilinci kapandı diye getirilirse buna katılma nöbeti denir, sadece oksijen verilir. Bebek zaten kendine gelecektir, endişelenecek bir durum olmadığı ve bu durumun uzun süre ağlamaya bağlı olduğu aileye anlatılmalıdır.


Ömer Faruk Kartal

12 Hedeftus Gönderiler

Yorumlar