Çarpıntı

ACİL SERVİSTE HASTAYA YAKLAŞIM ÇARPINTI

Çarpıntı ile yani kalp atışlarımı hissediyorum diye gelen hastada aritmi ihtimali nedeniyle öncelikle EKG çekilmelidir. Çarpıntı kısa süreli de olabilir, uzun süre devam da edebilir. EKG’de o an anormallik saptanmazsa hasta rahatlatılarak kardiyoloji polikliniğine yönlendirilir. Fakat böyle şikayetleri olan her hastadan en azından hemogram istenmelidir. Çünkü özellikle anemi çarpıntıya neden olabilir . Biyokimya, hormon (bakılabiliyorsa) tahlilleri de istenebilir. Hipertiroidi de çarpıntıya neden olabilir çünkü.


Anemide ek olarak hastada solukluk, kanama öyküsü, gebelik/ düşük öyküsü, beslenme yetersizliği olabilir.


Hipertiroidide hastada sıcak basması, ellerde titreme vb olur.


Eğer EKG’de anormallik varsa; mesela atrial fibrilasyon varsa, hastaya bu tanının daha önce konulup konulmadığı, ilaç kullanımı sorgulanmalıdır. Eğer kullanmıyorsa 300 mg aspirin verilmelidir çünkü atrial fibrilasyon sonucu atriumların kasılamaması sonucu içinde biriken kan pıhtılaşabilir ve embolilere sebep olabilir. Atrial fibrilasyonun bir diğer sebep olacağı şey taşikardidir. Normalde atriumlardan gelen uyarı ventrikülü kasar, fakat atriumlardan çok sayıda uyarı gelirse ve bu uyarılar ventriküle geçerse ventrikül de çok sayıda kasılabilir. Bu durum da taşikardiye sebep olabilir. Atriumdan çıkan bu düzensiz ve sayıca çok uyarıların ventriküle geçişini düzene sokmak için hastaya 1 amp digoksin yavaş puşe şeklinde yapılır. Nabız 80 olunca durulur. Böylece kalp hızı kontrol altına alınmış olur. dipoksin atriyumdaki uyarıların ventriküle geçişini azaltır.


Eğer hastada taşikardi farkedilirse 1 amp diltizem 10 cc’ye sulandırılır ve bu karışımın önce 3 cc’si yapılır. Düzelmezse 2 cc daha yapılır (10 dkda bir tekrarlanabilir.) düzelmzse yarım amp beloc yapılır. ve hasta mutlaka monitore bağlanarak gözlemek şartıyla kalp atışları yavaşlatılabilir. Diltizem kalp hızını azaltır. Düzelince de kardiyoloji polikliniği kontrolü önerilerek gönderilir.


Taşikardide önemli olan bu taşikardinin daha da hızlanarak ventriküler fibrilasyona ilerlemesini engellemektir. Bu nedenle dikkat edilmelidir.


Ömer Faruk Kartal

12 Hedeftus Gönderiler

Yorumlar